Sữa Tảo Dinh Dưỡng(300gram) – Sản phẩm của Tập đoàn Đại Việt với sự cố vấn của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng

500,000 

Sữa tảo Dinh dưỡng là dòng sản phẩm mới được ra mắt của Tập đoàn Đại Việt.
Với sự thơm ngon, dễ uống và sự phù hợp với mọi đối tượng.
Sữa Tảo dinh dưỡng đang được hưởng ứng 1 cách tích cực:

Sữa Tảo Dinh Dưỡng(300gram) – Sản phẩm của Tập đoàn Đại Việt với sự cố vấn của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng

500,000