Nami Green (5 vỉ x 10 viên)

Tảo viên chất lượng cao