Combo 2 Davi Suki và 2 Nami Kings Tặng 1 Nami Elsu(50g)

650,000 750,000 

Hướng dẫn mua:

Bước 1:

  • Chọn 2 Nami Kings

Bước 2:

Thêm vào giỏ hàng và thanh toán theo hướng dẫn

Quyền lợi:

  • Được tặng 01 Hộp Sữa tảo Dinh dưỡng giá trị 500,000VNĐ (áp dụng dến hết ngày 31/12/2022).
650,000 
750,000 
Combo 2 Davi Suki và 2 Nami Kings Tặng 1 Nami Elsu(50g)

650,000 750,000