Combo 3 Nami Kings và 1 Davi Stomach Tặng 1 Davi Kids

550,000 850,000 

Hướng dẫn mua:

Bước 1:

  • Chọn 3 Nami Kings
  • Chọn 1 Davi Stomach

Bước 2:

Thêm vào giỏ hàng và thanh toán theo hướng dẫn

Quyền lợi:

  • Được tặng 01 Hộp Davi Kids (Áp dụng 01/05 – 31/05/2022).
550,000 
850,000 
Combo 3 Nami Kings và 1 Davi Stomach Tặng 1 Davi Kids

550,000 850,000