TẢO BỘT

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Tảo Sprirulina Platensis chứa nhiều các acid amin quan trọng đối với cơ thể con người.